Historie

Historie červenokosteleckého fotbalu.

Fotbal v Červeném Kostelci má bohatou, více než stoletou historii, protkanou léty mimořádných úspěchů a  ojediněle i strmých pádů. Mezníkem, od něhož se datuje vznik sportovního klubu, je datum 14. 6. 1913. Stalo se tak v hostinci Centálka (dnešní knihovna) za účasti 28 osob. Prvním předsedou byl zvolen stavitel pan Josef Pitřinec.

Následující léta byla činnost klubu silně omezena probíhající první světovou válkou. Až v roce 1919 pokračovali sportovci ve své milované hře na provizorním hřišti pod Borkem. Hráli organizované soutěže. V roce 1925  SK Červený Kostelec postoupil do Východočeské fotbalové župy a porážel taková mužstva, jako byl SK Náchod, SK Hradec Králové, SK Pardubice, AFK Chrudim atd. V té době se v novinách o červenokosteleckém SK psalo jako o východočeské Barceloně.

V roce 1937 se SK Červený Kostelec stal mistrem Severovýchodní župy a postoupil do divize českého venkova, ve které setrval až do sestupu v roce 1942. Po roce se do divize znovu vrátil. Bohužel  válečné poměry  na podzim roku 1944 nedovolovaly zahájit soutěže. Mistrovská utkání se rozběhla až v září 1945. Pro náš SK to byla v divizi na dlouhou dobu sezona poslední.

V roce 1948 se bývalý SK přejmenoval na TJ Červený Kostelec a pod tímto názvem se prezentuje doposud. V roce 1954 byla postavena dřevěná tribuna, šatny a ostatní zázemí pro fotbalisty, které slouží bez větších oprav dodnes.

Divize se v našem městě hrála naposledy v sezoně 1958 – 1959. Následoval sestup, a od roku 1960 hrajeme se střídavými úspěchy v krajských soutěžích. V každém případě historicky červenokostelečtí patří mezi nejúspěšnější fotbalové kluby okresu Náchod i Královéhradeckého kraje.

V roce 1983 byla po dohodě s MěNV v Červeném Kostelci zahájena celková rekonstrukce sportovního areálu, spočívající mj.  v odvodnění hrací plochy a  její zatravnění,  ve výměně oplocení,  výstavbě chodníků a ochozů a v novém ohrazení hrací plochy. 11. května 1986 byl stadion slavnostně otevřen utkáním staré gardy Sparty Praha proti našim borcům. Čestný výkop provedl pod dohledem předsedy MěNV Jaroslava Bendáka předseda oddílu Jaroslav Kejzlar, to vše před zraky dvou tisíc diváků. Nutno dodat, že na akci samé bylo odpracováno asi 15.000 brigádnických hodin a ústřední postavou při její realizaci byl pan Karel Jindra.

K revitalizaci travnaté hrací plochy došlo v letech 2002 až 2003. V té době bylo i dokompletováno tréninkové travnaté hřiště „Za potokem“.

Nejblíže k třetímu postupu do divize bylo v sezoně 2016-17, ve které jsme skončili třetí v krajském přeboru Královéhradeckého kraje s rekordním počtem 61 bodů (a zároveň, po neúspěšných finalových zápasech v předešlých dvou letech, vyhráli Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje). Nabídku postupu jsme z finančních, ale i sportovních důvodů odmítli.