P O D Ě K O V Á N Í

     TJ Červený Kostelec, z.s., oddíl fotbalu tímto děkuje firmě Wikov MGI, a.s.  Hronov za finanční dar ve výši 6.000 Kč. Celá částka bude použita na podporu sportování mládeže, konkrétně na nákup medailí, pohárů a sladkostí pro účastníky zimních halových fotbalových turnajů v Červeném Kostelci.

Oddíl fotbalu se zároveň zavázal dárci vyvěsit jeho firemní poutač na svém hlavním travnatém hřišti po dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

 

 

Výbor oddílu fotbalu