Stadion – modernizace a rekonstrukce.

 

Sportovnímu fotbalovému zázemí se blýská na lepší časy. V roce 2018 byla dokončena modernizace tréninkového hřiště v areálu oddílu národní házené, a to formou výměny starého asfaltového povrchu za povrch s tzv. umělou trávou.  Prakticky dříve nevyužívané hřiště dnes po celý rok navštěvují v hojném počtu házenkáři, fotbalisté, tenisté i některé spolky a školy. Město Červený Kostelec zde navíc opravilo kabiny a upravilo jejich okolí. Bohužel, vše bez dotací.

Po dvou letech intenzivních jednání, zpracování několika návrhů architektonických studií a projektové dokumentace jsme spolu s Městem Červený Kostelec zahájili závěrečnou přípravu akce „Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“. V současné době (říjen 2019) jsme získali platné stavební povolení. Dále jsme za podpory agentury zpracovali a v termínu předali na MŠMT žádost o investiční dotaci v rámci podpory 133D 531, výzvy V5.  Žadatelem je TJ. Záměr jsme předem osobně zkonzultovali  s pracovníky odboru sportu ministerstva. Před ukončením máme i výběrové řízení na dodavatele díla, se kterým nám, s precizností sobě vlastní, pomohl administrátor, pan Michal Kudrnáč z České Skalice.

Zda získáme dotaci se dozvíme až v lednu 2020, ale práce, za určitých okolností, můžeme zahájit na konci roku 2019. Dle podmínek „Výzvy MŠMT V5“ musí být dílo ukončeno a předáno do 31. 12. 2020. Kolaudace do 28. 2. 2021.

Rádi bychom touto cestou poděkovali zastupitelstvu města , radě města a panu starostovi za aktivní přístup při  přípravě  dané akce. Zvláštní poděkování patří pracovníkům odboru rozvoje města ing. Matyskovi, Bc. Harasevičové a ing. Winterové za nevšední ochotu pomáhat a za cenné rady.

 

Výbor oddílu fotbalu