Oddíl fotbalu tímto děkuje firmě Ametec elektromotory, s.r.o. Náchod zafinanční dar 10.000 Kč na zakoupení  nových dresů pro mládežnická mužstva starších a mladších žáků. Dresy budou potíštěny logem dárce. Zároveň děkujeme panu Čisárovi za sjednání daru u svého zaměstnavatele.

Oddíl výboru fotbalu.